Om HGI

HGI - Hjørring Garnisons Idrætsforening - din idrætsforening.

Hjørring Garnisons Idrætsforening er en moderne idrætsforening med stolte traditioner og en række af gode aktivitstilbud.

Foreningens hjemsted er Hjørring Kaserne og dækker alle tjenestgørende ved de militære tjenestesteder i Hjørring kommune, såvel militært som civil. Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer.

Foreningen er en videreførelse af Hærens Materielkommandos Idrætsforening, stiftet den 1. august 1927 og Hjørring Garnisons Idrætsforening, stiftet den 22. oktober 1959, de blev sammenlagt den 29. april 1982.

Pårørende til ansatte samt tidligere ansatte kan blive ekstraordinære medlemmer af HGI.


Foreningen er medlem af:


Dansk Militært Idrætsforbund (DMI)

De danske skytteforeninger, Amtsforeningen Vendsyssel

Dansk Firma Idrætsforbund (DFIF)


Foreningens formål er:


at fremme interessen for den frivillige idræt ved de militære tjenestesteder i Hjørring Kommune.

at give foreningens medlemmer mulighed for at dyrke idræt og deltage i konkurrencer i eget regi.

at repræsentere ovennævnte tjenestesteder ved deltagelse i idrætsarrangementer.Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover er der tilknyttet en række særligt udpegede udvalgsformænd, der har ansvaret for diverse aktiviteter, herunder tilrettelæggelse, gennemførelse samt træning og deltagelse i stævner. Da foreninger er forandringsberedt, vil udvalg tilstadighed tilpasse sig, medlemmers ønsker om aktiviteter eller idrætsgrene.


Medlemskontingentet er kun på det lille beløb kr. 15,11 om måneden, og som automatisk bliver trukket af lønnen


HGI-Hjørring Garnisons Idrætsforening