HGI - Hjørring Garnisons Idrætsforening


HGI - Hjørring Garnisons Idrætsforening - din idrætsforening.

Hjørring Garnisons Idrætsforening er en moderne idrætsforening med stolte traditioner og en række af gode aktivitetstilbud.

Adventure race
Skydning

Nyheder:


- Nyt udvalg, Volleyball her

- Nyt udvalg, Padel her

- Ny aftale med Centrum Fitness her

- HGI Spinningtider for 2024 her

- Referat generalforsamling 2024 her

- Deltagelse i DMI stævner med tjenestefri med løn her


Golf
Motionsløb
Flugtskydning

Foreningens hjemsted er Hjørring Kaserne og dækker alle tjenestgørende ved de militære tjenestesteder i Hjørring kommune, såvel militært som civil, samt ansatte med adresse på Hjørring Kaserne. Foreningen har i dag ca. 160 medlemmer.


Svømning