Cigarkasseskydningen historie

 

I 1927 blev Hærens Tekniske Korps Idrætsforening (HTKI) oprettet, primært for at afholde trænings- og præmieskydninger samt idrætsmærkeprøver.


I de følgende år afholdtes der skydninger med forskellige vandrepræmier. I 1933 udsættes cigarkassen som vandrepræmie til det bedste hold i den årlige kapskydning mellem afdelingerne. HTKI og dennes arvtagere, Forsvarets Krigsmaterielforvaltnings Idrætsforening og Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI), har siden afholdt skydningen.

Der skydes om:

 

1. præmie - Cigarkassen - Skænket af foreningens medlemmer


 

2. præmie - Sølvlysestagerne - OB O. Mathiassens erindringspræmie


Navnene på vinderholdenes deltagere og de opnåede pointtal bliver indgraveret i cigarkassen.


"CIGARKASSEN" og "SØLVLYSESTAGERNE" opbevares indtil næste konkurrence på vindende myndigheds chefkontor.


Der udsættes desuden en erindringspræmie til de fem skytter på det vindende hold.


Skydningen gennemføres i overensstemmelse med senest rettede udgave af Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) bestemmelser og retningslinjer for skydning og gennemføres som en holdkapskydning mellem myndighederne på Hjørring Kaserne.


Ansatte fra myndigheder som er tilknyttet Hjørring Kaserne og medlem af HGI, kan tilmelde indtil 10 skytter. Der skal tilmeldes mindst 5 skytter. Såfremt der tilmeldes mere end 5 skytter, danner de 5 bedste fra hver myndighed holdet og deres pointsum udgør holdresultatet.


Pistoler og ammunition forefindes på banen. Hvis man ønsker at anvende egen tjenestepistol skal SKYTTEN selv aftale udlevering med depot.


Bustransport mellem Hjørring Kaserne og skydebane foregår holdvis, og arrangeres ved myndighedens egen foranstaltning.


Der vil i god tid blive udsendt en indbydelse til at deltage i årets Cigarkasseskydning ved skydeudvalgsformandens foranstaltning.
Barkan Smedstrup Christensen

Formand:

Barkan Smedstrup Christensen

Tlf.: 41 32 29 03

Mail: FES-LE17@mil.dk