Skydning


Bedste skytter

ÅR

POINT

HOLD

GENNEM-

SNIT

VUNDET

AF

BEDSTE

SKYTTE

POINT

BEDSTE SKYTTE

1977

1235

247

FSA

275

LT E.S.Ibsen, FSA

1978

1244

249

FSA

263

MJ K.A. Knudsen, ETA

1979

1236

247

FSA

267

KN M.D. Hansen, FSA

1980

1258

252

ETA

260

RMEK A. Hansen, ETA

1981

1270

254

FSA

267

KN N.J. Mikkelsen, FSA

1982

1262

252

FSA

274

KN E.S. Ibsen, FSA

1983

1300

260

FSA

276

KN N.J. Mikkelsen, FSA

1984

1268

254

JPKO

269

KN N.J. Mikkelsen, FSA

1985

1286

257

PUA

265

SSG F. Pedersen, JPKO

1986

1329

266

JPKO

276

MJ O. Holst, JPKO

1987

1251

250

JPKO

265

MJ J.R. Grønnegaard, VTA

1988

1228

246

JPKO

273

MJ O. Holst, JPKO

1989

1255

251

FSA

268

OL B.B. Nielsen, ST/HMAK

1990

1275

255

JPKO

265

KN E.S. Ibsen, JPKO

1991

1276

255

ST/HMAK

275

KN M.D. Hansen, JPKO

1992

1303

261

ST/HMAK

270

OL B.B. Nielsen, ST/HMAK

1993

1255

251

ST/HMAK

270

MJ E.S. Ibsen, HFST

1994

1256

251

HFST

269

VAGTBTJ B.S. Christensen, HPKO

1995

1277

255

ST/HMAK

275

SSG J.C. Nielsen, ST/HMAK

1996

1248

250

ST/HMAK

268

SSG S. D. Andersen, ST/HMAK

1997

1227

245

ST/HMAK

280

SSG S. D. Andersen, ST/HMAK

1998INGEN


Ingen skydning

1999

1209

242

HPKO

255

VAGTBTJ B.S. Christensen, HPKO

2000

1298

260

LOGDIV

266

MJ M. Krogh-Jørgensen, LOGDIV

2001INGEN


Ingen skydning pga. 11. september

2002

1361

272

PLADIV

285

MJ M. Krogh-Jørgensen, PLADIV

2003

1241

248

HPKO

268

KN C. Neerdal, LOGDIV

2004

1227

245

HPKO

265

FULDM J. Kirk, MATDIV

2005

1286

257

HPKO

275

OL T.E. Vimmerslev

2006

1264

253

HPKO

267

VAGTBTJ B.S. Christensen

2007

1247

249

FBE

261

KN C. Neerdal, FBE

2008

1178

236

FBE

244

KN M. Nielsen, FBE

2009

1298

260

FBE

270

VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE

2010

1296

259

FBE

270

VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE

2011

1213

243

FBE

258

VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE

2012

1135

227

FBE

259

VAGTBTJ Mogens Lauge Madsen, FBE

2013

1245

249

FBE

273

VAGTBTJ B.S. Christensen, FBE

2014FES


VAGTBTJ B.S. Christensen, FBENB: Resultater for de enkelte år er ikke direkte sammenlignelige

Barkan Smedstrup Christensen

Formand:

Barkan Smedstrup Christensen

Tlf.: 41 32 29 03

Mail: FES-LE17@mil.dk